ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ερευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τη διάρθρωση της αγοράς
Δημιουργός :Κρητικού, Αικατερίνη Κ.