ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :συνθήκες ανταγωνισμού, επίδραση από τις νέες τεχνολογίες και προοπτικές
Δημιουργός :Κουτίβα, Μαρία-Καλλιόπη
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :133σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Τράπεζα
Τραπεζικό σύστημα
Ανταγωνισμός
Νέες τεχνολογίες
Ελλάδα
Θεσμική δομή
Χρηματοδότηση
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Ημερομηνία έκδοσης :01-2003

Αρχείο: 71825.pdf

Τύπος: application/pdf