ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι αναθεωρήσεις των δεικτών FTSE/ASE & οι επιδράσεις τους στις αποδόσεις των μετοχών
Εναλλακτικός τίτλος :εμπειρική διερεύνηση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Δημιουργός :Μανταδάκης, Ιωάννης Α.