ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κοινή αγροτική πολιτική
Εναλλακτικός τίτλος :μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας
Δημιουργός :Κορομηλάς, Σπυρίδων