ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Portofolio analysis the most important theories with application to Athens stock exchange
Δημιουργός :Georgakopoulou, Agelika