ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Exterme value theory for dependent sequences: investing the average cluster size for a Greek stock index
Δημιουργός :Kallias, George E.
Συντελεστής :Fragkos, N. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Statistical analysis
Probability
Time series
Price indexes
Financial market
Evaluation
Ημερομηνία έκδοσης :10-2003

Αρχείο: 74091.pdf

Τύπος: application/pdf