ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Multistage renewal processes
Δημιουργός :Gounaris, Konstantinos (Vasilios)
Συντελεστής :Zazanis, M. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :109p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Simulation
Statistics
Statistical data
Data analysis
Network analysis
Networks
Ημερομηνία έκδοσης :11-2004

Αρχείο: 77048.pdf

Τύπος: application/pdf