ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερευνητική μελέτη των επιλογών των λογιστικών πολιτικών των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2002-2004
Δημιουργός :Λουκάς, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Λογιστική διαχείριση
Νομοθεσία
Τραπεζικό σύστημα
Κεφαλαιαγορά
Οικονομική έρευνα
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης :10-2005

Αρχείο: 79871.pdf

Τύπος: application/pdf