ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η διερεύνηση της συσχέτισης θεμελιωδών λογιστικών μεγεθών με τις αποδόσεις των τιμών των μετοχών για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριος Αξιών Αθηνών εταιρείες
Δημιουργός :Παπανδρέου, Νικόλαος Θ.