ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στους προϋπολογισμούς
Δημιουργός :Μαδημένος, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Κοέν, Σάνδρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :102σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Λογιστική
Λογιστικό σύστημα
Προϋπολογισμός
Αποθέματα
Ενοικίαση
Εσοδα
Δειγματοληψία
Ημερομηνία έκδοσης :09-2006

Αρχείο: 80400.pdf

Τύπος: application/pdf