ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η χρησιμοποίηση της κοστολογικής πληροφορίας ως διοικητικό εργαλείο: μελέτη περίπτωσης στην εταιρεία Εγνατία Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Δημιουργός :Σταμοπούλου, Δήμητρα
Συντελεστής :Κοέν, Σάνδρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Κοστολόγηση
Παροχή υπηρεσιών
Διοίκηση επιχειρήσεων
Δομή της επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης :06-2006

Αρχείο: 81426.pdf

Τύπος: application/pdf