ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στο πληροφοριακό περιεχόμενο των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων των βιομηχανικών, εμπορικών, κατασκευαστικών & λοιπών εισηγμένων επιχειρήσεων
Δημιουργός :Καμβύσης, Μιχαήλ
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Λογιστική
Επιχείρηση
Λογιστικό σύστημα
Ημερομηνία έκδοσης :11-2006

Αρχείο: 81932.pdf

Τύπος: application/pdf