ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συμπεριφορά των τιμών των μετοχών κατά την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος στο χρηματιστήριο Αθηνών κατά την περίοδο 2000-2005
Δημιουργός :Ρουμελιώτης, Γεώργιος
Συντελεστής :Λελεδάκης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :158σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο αξιών
Εταιρία
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Λογιστική
Μετοχή
Τιμή αγοράς
Ημερομηνία έκδοσης :07-2006

Αρχείο: 81944.pdf

Τύπος: application/pdf