ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις λογιστικές πολιτικές των επιχειρήσεων: η εφαρμογή του Π.Δ.299/2003 στην Ελλάδα
Δημιουργός :Πρασσά, Αλεξάνδρα-Νίκη
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Λογιστική
Επιχείρηση
Χρέος
Απόσβεση
Ημερομηνία έκδοσης :09-2006

Αρχείο: 81946.pdf

Τύπος: application/pdf