ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην ΕΛ.ΤΑ: case study
Δημιουργός :Κοσμά, Στέλλα
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Λογιστική
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Ταχυδρομική υπηρεσία
Ημερομηνία έκδοσης :08-2006

Αρχείο: 81952.pdf

Τύπος: application/pdf