ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ακίνητη περιουσία και οικονομική σταθερότητα
Εναλλακτικός τίτλος :έκθεση εκτίμησης ακινήτου
Δημιουργός :Βολουδάκη, Ευγενία Ε.
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Στατιστική (part-time)
Λέξη κλειδί :Ακίνητη περιουσία
Αγορά
Νομισματική πολιτική
Διπλωματική εργασία
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης :05-2011

Αρχείο: Voloudaki_2011.pdf

Τύπος: application/pdf