ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αντασφάλιση και διαδικασία αξιολόγησης αντασφαλιστικής σύμβσης
Δημιουργός :Καλέγιας, Κωνσταντίνος Μιχ.
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Στατιστική (part-time)
Λέξη κλειδί :Ασφαλιστική εταιρεία
Διπλωματική εργασία
Κεφάλαιο
Ασφαλιστικό δίκαιο
Ασφάλιστρο
Ημερομηνία έκδοσης :09-2011

Αρχείο: Kalegias_2011.pdf

Τύπος: application/pdf