ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι αρχές του underwriting ατομικών ασφαλίσεων ζωής και υγείας
Δημιουργός :Λιακόπουλος, Κωνσταντίνος Β.
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Ασφάλιση
Ασφαλιστική εταιρεία
Διπλωματική εργασία
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Ιδιωτική ασφάλιση
Ημερομηνία έκδοσης :09-2011

Αρχείο: Liakopoulos_2011.pdf

Τύπος: application/pdf