ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέθοδοι & εφαρμογές στην κατηγορική ανάλυση δεδομένων
Δημιουργός :Μπιλιώνης, Πανάγος
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Δειγματοληψία
Στατιστική μέθοδος
Ανάλυση πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης :11-2011

Αρχείο: Bilionis_2011.pdf

Τύπος: application/pdf