ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εγχειρίδιον θεωρίας της κοινωνικής οικονομίας: εισαγωγή
Εκδότης :Πετρής Β.Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :227σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τεύχος πρώτον
Ημερομηνία έκδοσης :1935

Αρχείο: S20686.pdf

Τύπος: application/pdf