ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τραπεζιτικά συναλλαγματικά και διάφορα μελετήματα
Δημιουργός :Σπουργίτης, Αναστάσιος Ν.
Εκδότης :Περγαμάλης Γ. Χ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :1097σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :Βιβλίον πρώτον Τραπεζιτικά μελετήματα. Βιβλίον δεύτερον Συναλλαγματικά μελετήματα. Βιβλίον τρίτον Διάφορα μελετήματα
Λέξη κλειδί :Τραπεζική δραστηριότητα
Τραπεζικές καταθέσεις
Τραπεζικό δίκαιο
Τραπεζικό σύστημα
Τραπεζική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :1928

Αρχείο: S23372.pdf

Τύπος: application/pdf