ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εισαγωγή στη σπουδή της οικονομικής επιστήμης: εγκυκλοπαίδεια πολιτικών επιστημών
Δημιουργός :Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Εκδότης :Τζάκας - Δελαγραμμάτικας
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :146σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης :1947

Αρχείο: S7.pdf

Τύπος: application/pdf