ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ιστορία της πολιτικής οικονομίας: ιστορία οικονομική και των οικονομικών θεωριών
Δημιουργός :Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Εκδότης :Ελευθερουδάκης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :334σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1929

Αρχείο: S57.pdf

Τύπος: application/pdf