ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολιτική επιστήμη: χαρακτηρισμοί οικονομικαί και κοινωνικαί μελέται
Δημιουργός :Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Εκδότης :Ελευθερουδάκης και Μπαρτ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :307σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1925

Αρχείο: S166.pdf

Τύπος: application/pdf