ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τιμητικός τόμος Δημητρίου Εμμ. Καλιτσουνάκη: οικονομία και κοινωνία
Δημιουργός :Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Συντελεστής :Ελληνική Εταιρεία Οικονομικών Επιστημών (Issuing body)
Εκδότης :Εστία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :565σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1961

Αρχείο: S172.pdf

Τύπος: application/pdf