ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία:εσωτερική εμπορική πολιτική - τμήμα 5ο
Δημιουργός :Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Εκδότης :Παπαζήσης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :478σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Εσωτερική εμπορική πολιτική. Οργάνωσις και πολιτική του εσωτερικού εμπορίου.
Ημερομηνία έκδοσης :1954

Αρχείο: S174.pdf

Τύπος: application/pdf