ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο καπνός: η παραγωγή, το εμπόριον, η βιομηχανία και η φορολογία αυτού. Μετά ιδίας ερεύνης των ελληνικών σχέσεων εν τω διεθνεί ανταγωνισμώ
Δημιουργός :Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Εκδότης :Εστία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :182σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1931

Αρχείο: S180.pdf

Τύπος: application/pdf