ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επίτομον εμπορικόν δίκαιον
Δημιουργός :Αναστασιάδης, Ηλίας Κ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :232σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1944

Αρχείο: S592.pdf

Τύπος: application/pdf