ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ελληνικόν εμπορικόν δίκαιον: τόμος πρώτος
Δημιουργός :Αναστασιάδης, Ηλίας Κ.
Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Εκδότης :Μαθιουδάκης, Εμμ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :229σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Έκδοσις Πέμπτη, Τεύχος ΙΙ (Ανώνυμοι εταιρείαι, συνεταιρισμοί)
Ημερομηνία έκδοσης :1949

Αρχείο: S593.pdf

Τύπος: application/pdf