ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ελληνικόν εμπορικόν δίκαιον: τόμος δεύτερος
Δημιουργός :Αναστασιάδης, Ηλίας Κ.
Εκδότης :Κυριακούλης, Κ. Λ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :439σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Έκδοσις τέταρτη
Ημερομηνία έκδοσης :1937

Αρχείο: S603.pdf

Τύπος: application/pdf