ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πιστωτικοί τίτλοι: τόμος Α΄: συναλλαγματικαί και γραμμάτια εις διαταγήν
Δημιουργός :Αναστασιάδης, Ηλίας Κ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :885σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Δευτέρα έκδοσις
Ημερομηνία έκδοσης :1947

Αρχείο: S613.pdf

Τύπος: application/pdf