ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομικά μαθηματικά: βραχυπρόθεσμοι οικονομικαί πράξεις.Τόκος, προεξοφλήσεις, γραμμάτια ισοδύναμα, αλληλόχρεοι τοκοφόροι λογαριασμοί, νόμισμα, πολύτιμα μέταλλα, συνάλλαγμα, πρόκρισις συναλλαγής.
Δημιουργός :Κεραμιδάς, Τριαντάφυλλος Γ.
Εκδότης :Σακελλάριος, Π. Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :293σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1930

Αρχείο: 269.pdf

Τύπος: application/pdf