ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί της τραπεζικής προεξοφλήσεως
Δημιουργός :Συρμόπουλος, Σόλων Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Προεξόφληση
Πιστωτική πολιτική
Πιστωτικοί τίτλοι
Ημερομηνία έκδοσης :1911

Αρχείο: 337.pdf

Τύπος: application/pdf