ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρητική μηχανική: βιβλίον πρώτον: στατική του σημείου και σώματος και κινητική του σημείου
Δημιουργός :Σακελλαρίου, Νείλος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 1724.pdf

Τύπος: application/pdf