ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοιχεία προβολικής γεωμετρίας: μετά 95 σχημάτων εν τω κειμένω
Δημιουργός :Σακελλαρίου, Νείλος
Εκδότης :Μπλαζουδάκης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :252σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 1726.pdf

Τύπος: application/pdf