ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική των επιχειρήσεων: ιδιωτική οικονομική
Δημιουργός :Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :261σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Εισαγωγή εις την οικονομική των επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης :1953

Αρχείο: S188.pdf

Τύπος: application/pdf