ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συντελεσταί δράσεως εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
Δημιουργός :Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :242σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Έκδοσις Δ' Τόμος πρώτος - Η εργασία
Ημερομηνία έκδοσης :1952

Αρχείο: S229.pdf

Τύπος: application/pdf