ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύστημα ιδιωτικής οικονομικής: Βιβλίον δεύτερον : Γενική οικονομική των επιχειρήσεων
Δημιουργός :Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Εκδότης :Λιθογραφείον Β.Α. Πετρή
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :107σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Μέρος Γ' : Οργάνωσις των επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης :1940

Αρχείο: S233.pdf

Τύπος: application/pdf