ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τυπολογία των επιχειρήσεων εκ του βιβλίου Β' του συστήματος της ιδιωτικής οικονομικής
Δημιουργός :Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1942

Αρχείο: S251.pdf

Τύπος: application/pdf