ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρηματιστήρια αξιών
Δημιουργός :Κεραμιδάς, Τριαντάφυλλος Γ.
Εκδότης :Σακελλάριος Π.Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :226σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τρόπος λειτουργίας των σπουδαιότερων χρηματιστηρίων - τρόπος λειτουργίας του χρηματιστηρίου Αθηνών - στοιχεία της θεωρίας της κερδοσκοπίας - πράξεις τοις μετρητοίς, επίπροθεσμία και επί δώρω, arbitrage και κεδροσκοπικοί συνδυασμοί επί τούτων.
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης :1929

Αρχείο: S22786.pdf

Τύπος: application/pdf