ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επενδυτική αποδοτικότητα και ποιότητα λογιστικών πληροφοριών
Δημιουργός :Γελάση, Γεωργία
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Επενδυτική πολιτική
Αποδοτικότητα
Εταιρεία
Λογιστική
Ημερομηνία έκδοσης :06-2013

Αρχείο: Gelash_2013.pdf

Τύπος: application/pdf