ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον
Δημιουργός :Καλογερόπουλος, Στρατής Σ.
Συντελεστής :Πλειώνης, Λ. Δ. (Επιμελητής)
Εκδότης :Σάκκουλας
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :279σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1962

Αρχείο: S2727.pdf

Τύπος: application/pdf