ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπορική αριθμητική: θεωρητική και πρακτική εφηρμοσμένη εις το εμπόριον, την βιομηχανία, την τράπεζαν και το χρηματιστήριον. Προς χρήσιν των εμπόρων, βιομηχάνων, τραπεζιτών, χρηματιστών, λογιστών, τραπεζιτικών υπαλλήλων, εμποροϋπαλλήλων και σπουδαστών των εμπορικών σχολών
Δημιουργός :Παναγιωτόπουλος, Κ.
Βουλοδήμος, Ι.Κ.
Εκδότης :Σιδέρης, Ιωάν.Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :304σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Εγκυκλοπαίδεια εμπορικής επιμορφώσεως
Ημερομηνία έκδοσης :1912

Αρχείο: 281.pdf

Τύπος: application/pdf