ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι γενικαί αρχαί του διπλογραφικού συστήματος των λογαριασμών προσιταί εις πάντα διανοούμενον: θέμα διαλέξεως ωργανωθείσης παρά της ακαδημαϊκής λογιστικής εταιρείας της Ελλάδος και δοθείσης εις την αίθουσαν "Παρνασσού" μετά φωτεινών προβολών κατά την 10ην Μαϊου 1926 υπό την προεδρίαν του κ. Α. Σπουργίτου
Δημιουργός :Παναγιωτόπουλος, Κ.
Εκδότης :Μακρής Π.Γ. & ΣΙΑ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1926

Αρχείο: 284A.pdf

Τύπος: application/pdf