ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συστήματα μαθημάτων λογιστικής: Α΄ σειρά μαθημάτων
Δημιουργός :Παναγιωτόπουλος, Κ.
Εκδότης :Σακελλάριος Π.Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :545σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Κατά πρότυπον επιστημονικήν και παιδαγωγικήν μέθοδον, εν συνδυασμώ μετά των σχετικών γνώσεων της εμπορικής οικονομίας, των εμπορικών μαθηματικών και της εμπορικής νομοθεσίας
Ημερομηνία έκδοσης :1923

Αρχείο: 285.pdf

Τύπος: application/pdf