ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συστήματα μαθημάτων λογιστικής: Β΄σειρά
Δημιουργός :Παναγιωτόπουλος., Κ.
Εκδότης :Μακρής, Κ.Γ. & ΣΙΑ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :817σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 285B.pdf

Τύπος: application/pdf