ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κόστος, κοστολόγησις, βιομηχανική λογιστική
Δημιουργός :Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :255σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Οικονομία
Κοστολόγηση
Λογιστική
Βιομηχανία
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :1949

Αρχείο: S846.pdf

Τύπος: application/pdf