ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γραμμικός προγραμματισμός: πίναξ LEONTIEF, εξισώσεις διαφορών
Δημιουργός :Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1960

Αρχείο: S2163.pdf

Τύπος: application/pdf