ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομικά μαθηματικά: τόμος ΙΙ: ασφαλιστικά μαθηματικά
Δημιουργός :Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Εκδότης :Κλουκίνας, Σ.Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :251σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Μαθηματικά
Οικονομικές επιστήμες
Ημερομηνία έκδοσης :1963

Αρχείο: S4705.pdf

Τύπος: application/pdf