ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι παράγοντες της παραγωγής και η σχέσις αυτών προς αλλήλους: βάσεις μιας νέας οικονομικής θεωρίας
Δημιουργός :Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Εκδότης :Γκρέκας
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :38σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1931

Αρχείο: 1904.pdf

Τύπος: application/pdf